Condicions Generals

L’oferta està sotmesa a canvis de preu o retirada del mercat sense previ avís, encara que existeix la possibilitat d’acordar. Les condicions exposades, incloses les mesures, tenen caràcter merament orientatiu. A efectes de comprovar les superfícies, així com les circumstàncies jurídiques de la compravenda, l’agencia recomana acudir a un professional competent i independent.
El preu no inclou despeses ni impostos. Correspon al comprador el pagament de les següents despeses i impostos:
(I) En les primeres entregues d’habitatge (obra nova), l’IVA i l’AJD.
(II) En les segones i posteriors entregues d’habitatges (habitatge de segona mà), el pagament de l’ITP.
(III) L’aranzel notarial i registral en ambos casos.

Per a la resta de la informació exigida per normativa estatal i autonòmica pot dirigir-se a l’agència.

× WhatsApp