L’oferta està subjecta a canvis de preu o de retirada del mercat sense previ avís. Hi ha disponibilitat per acordar. Les condicions anteriors, incloent-hi mesures, només són orientatives. A l’efecte de la comprovació de les àrees, així com de les circumstàncies legals de la compravenda, l’Agència recomana acudir a un professional competent i independent. El preu no inclou despeses ni impostos. Correspon al comprador el pagament de les següents despeses i impostos: (I) En les primeres entregues d’habitatge (obra nova), l’IVA i l’AJD. (II) En les segones i posteriors entregues d’habitatges (habitatge de segona mà), el pagament de l’ITP. (III) L’aranzel notarial i registral en ambos casos. Per a la resta de la informació requerida per la normativa estatal i autonòmica, pot contactar amb l’agència.